Tranh sơn dầu

Dịch vụ vẽ tranh sơn dầu nhanh chóng uy tín số 1 tại NHA TRANG

Sản phẩm Decor

Sản phẩm Decor - Trần Phú - Nha Trang

Bộ giỏ mây treo tường
Hoa nghệ thuật cao cấp  - HT Decor 301
Hoa nghệ thuật cao cấp-HT Decor 300
Bộ đôi quyền lực Tỳ bà + củ tỏi men xanh ngọc đắp công đào
Bộ đôi mai bình đắp nổi chim công

Blog & Tin tức

Blog và tin tức khuyến mãi tại Decor Art - Nha Trang

Acrylic 1
Acrylic 2
Acrylic 3

ACRYLIC

Acrylic painting, technique in which pigments are mixed with hot, liquid wax. After all of the colours have been applied to the painting surface, a heating element is passed over them until the individual brush or spatula marks fuse into a uniform film.

View Gallery 

.

ENCAUSTIC
ENCAUSTIC 1
ENCAUSTIC 3
ENCAUSTIC 4

ENCAUSTIC

Encaustic painting, technique in which pigments are mixed with hot, liquid wax. After all of the colours have been applied to the painting surface, a heating element is passed over them until the individual brush or spatula marks fuse into a uniform film.

View Gallery 

.

OIL PAINTING
OIL PAINTING 1
OIL PAINTING 2

OIL PAINTING

Oil painting, technique in which pigments are mixed with hot, liquid wax. After all of the colours have been applied to the painting surface, a heating element is passed over them until the individual brush or spatula marks fuse into a uniform film.

View Gallery 

.

IMPASTO
IMPASTO 1
IMPASTO 2

IMPASTO

Impasto painting, technique in which pigments are mixed with hot, liquid wax. After all of the colours have been applied to the painting surface, a heating element is passed over them until the individual brush or spatula marks fuse into a uniform film.

View Gallery